در پیش بی دردان چرا فریاد بی حاصل کنم 

گر شکوه ای دارم ز دل با یار صاحبدل کنم

/ 0 نظر / 8 بازدید